Search

contact           Xisen

TEL:0534-6835155

HOME      |      ABOUT      |      PRODUCTS      |      NEWS      |      SESEARCH      |      PERFORMANCE      |      B&R      |      CONTACT

Webpage Copyright:Xisen Potato Industry Co. Ltd.        鲁ICP备18053208号-1       Powered By www.300.cn  Jinan2   seo

普通文字

Contact us

Selling network

Page view:

Selling network

Sitemaps are mainly published by map publishing house of China. The book number ISBN 7-900186-56-5/K·108 and the review number GS (2009) 258 are used to compile the sitemaps.

 

Shandong Area:Li Linggang

Tel:+86-13375347777

Area:Shandong

 

Southwest:Shang Lianqiang

Tel: +86-13869295233

Area:Yunnan、Guizhou、Sichuan、

Chongqing

Wumeng:Zhao Xiaohong

Tel: +86-15661059000

Area:Ulanqab、Hohhot

 

Zhongyuan Area:ChengHailei

Tel:+86-18953425155

Area:Henan、Anhui、Jiangsu

 

 

Southeast:Wang Fengsong

Tel: +86-18505447678

Area:Guangdong、Guangxi、Fujian、Hainan、Jiangxi、Zhejiang、Hunan、Hubei

 

Northeast:Shi Xiangbin

Tel:+86-15753400066

Area:Hei Longjiang、Jilin、Liaoning、

Tianjin、Beijing、Mondon、Jidong

 

North:Song Shuyong

Tel: +86-15066554123 

Area:Hebei、Beijing、Tianjin、Xilingol、

Tongliao、Chifeng

 

Northwest:Zhang Quanyi

Tel: +86-15953434789

Area:Shanxi、Shanxi、Gansu、Nanjing、Xinjiang、Qinghai、Jixi、Mengxi